Wochenprogramm

zum Filmprogramm wechseln (nach Filmtitel sortiert)

Sa 25.03.

Kino 2
Little Men (OmU)
LA LA Land (deutsche Fassung)
 

So 26.03.
Kino 1

Kino 2
 

Mo 27.03.
Kino 1
Neruda (OmU)
LA LA Land (OmU)

Kino 2
 

Di 28.03.
 

Mi 29.03.
 

Fr 31.03.
Kino 1
Bike Shorts (Originalfassung)
 

Mo 03.04.
Kino 1
Amy (OmU)

Kino 2
* Tomorrow (OmU)
 

Di 04.04.
Kino 1
Macbeth (OmU)

Kino 2
Sing Street (OmU)
 

Mi 05.04.
Kino 1
You´re ugly too (Originalfassung Ut: englisch)
Sing Street (OmU)

Kino 2
Macbeth (Originalfassung Ut: englisch)
 

Do 06.04.
Kino 1
Sing Street (OmU)
Macbeth (Originalfassung Ut: englisch)

Kino 2
* Tomorrow (OmU)
 

Fr 07.04.
Kino 1
Amy (Originalfassung Ut: englisch)

Kino 2
You´re ugly too (Originalfassung Ut: englisch)
 

Mo 24.04.
 

Mi 26.04.

Kino 2
Filme von Elena Demidowa (Originalfassung Ut: englisch)
 

Mi 17.05.